esmaspäev, 18. veebruar 2008

Treening 10. veebruar 2008

10. veebruar 2008, pühapäev
Koht: Uniküla
Rajameister: Rain
Rada: u 40 km mööda savi-metsa-kruusateid ja 7,5km linnuteel jooksu
Formaat: päevane
Osalejad: Martti, Aigar, Kaido, Kristjan, Kadri, Kraas
Treeningu tulemus

Ratta kaart


Jooksu kaartRaja 5. punkt oli Raini poolt pandud läänepoolse mäe otsa. Kui esimesed punkti üles leidsid, andsid nad selle asukohast tagapool tulijatele telefoni teel teada. Tulemustesse lisas Rain rea, kus lahutas Kristajani ja Kaido & Aigari ajast mõned minutid maha. See, kuidas Rain maha lahutatud aja leidis andis jutuainet pikemaks ja siin väike väljavõte antud treenigule järgnenud kirjavahetusest:

Aigar kirjutas:
Kahjuks mul puudub täpne info, kui suur autoriteet on Martti Raini silmis, kuid arvestades seda, et Kristjan läks 6. punkti 8 minutiga ja meie Kaidoga, jagades 5. kontrollpunktis veel umbes 4 minutit telefonide teel juhiseid eelmainutu asukoha kohta, jõudsime 6. punkti 12 minutiga, on täiesti kohatu võrrelda ning samastada meie kahe meeskonna 5. kontrollpunkti jõudmise aega esimesena mainitud isiku vastava etapiajaga.

Edaspidi paluks sellise meelevaldse tõlgendamise osas olla avatuma maailmavaatega ning kaaluda ka alternatiivseid võimalusi, millest johtuvalt on saadav tulemus elulähedasem ning ka õiglasem asjaosaliste suhtes.


Martti kirjutas:
Aigar sul täiesti õigus, aga tegelikult tegi Rain teile palju rohkem liiga kui sa arvata oskad.

Nimelt 5.-sse punkti minnes tegin veel ka metsapeatuse, rääksisn telefoniga, mäe otsa läksin kõndides mitte joostes ja mis kõige hullem jäin 2-3 korda umbes 5-ks sekundiks seisma ja kaarti uurima


Rain kirjutas:
Lugupeetav rikutud meelerahuga Aigar!
Austatud üleöö staariks saanud Martti!

Ametlik tulemus on siiski paksus kirjas, ülejäänut võtta ääremärkusena. Rajameistri soov oli lihtsalt juhtida tähelepanu juhuslikkusele. Keegi ei käskinud Aigaril ja Kaidol esimesena startida. Oleksite võinud enne starti järve pervel oodata ja lasta Marttil esimesena KP5 üles otsida. On ju päevakutest teada kuidas siinkirjutaja vahel punktile kuidagi pihta ei saa...


Aigar võttis asja kokku nii:
täpsustaksin veelkord üle, et ma ei teinud etteheiteid ei stardijärjekorra, mis oli täielikult ideaalilähedane, ega ka punktide asukoha kohta, mis johtuvalt maakera tektoonilisest aktiivsusest ning ka meie äärmiselt sooja talve tulemusena esineva võimaliku erosiooni tõttu ei pruugigi kokku langeda fikseeritud ajahetkel teostatud staatilise vaatluse tulemiga. Küll aga ma
juhtisin tähelepanu nn ääremärkusele, kus oli püütud võrrelda võrreldamatut, mis minu, kui egotsentriliku isiksuse, õiglustunnet riivas.

Nagu esimese kirjas mainitud, olid 5. punktist 6. liikumisel diskussiooni all olevate meeskondade etapiajad drastiliselt erinevad, kusjuures kaks tiimi saabusid sinna sisuliselt sama ajaga, kuid kolmas kulutas selleks kolmandiku võrra rohkem aega, mistõttu ei ole mitte mingisugust objektiivset ega ka subjektiivset alust arvata, et antud kaks tiimi oleksid hüpoteetiliselt läbinud etapi 4. punktist 5. täpselt sama ajaga kui seda tegi kõne all olev kolmas tiim (isegi siis kui nad teoreetiliselt oleksidki seda teinud), millest tulenevalt on ääremärkusena lisatud informatsioon mittetäielik ja eksitav ning võib viia valede järelduste tegemiseni nii esmaste, teisaste kui ka kolmandate osapoolte poolt, mille tulemusena võib tekkida tahtmatu kahju reaalse maailma reaalsetele objektidele.

Kommentaare ei ole: